Nowa stawka składki

Autor: szpula dnia 28 grudnia 2011 w kategorii News, Brak komentarzy


17 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się X zebranie Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyli w nim również członkowie Głównej Kwatery z naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą.

Porządek obrad przewidywał oprócz spraw organizacyjnych przyjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich oraz zatwierdzenie kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Po rozpoczęciu zebrania Rada dokonała zmian w swoim składzie – stwierdziła wygaśnięcie mandatu – w związku ze złożoną rezygnacją – hm. Jarosława Słomy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i hm. Roberta Zienkiewicza z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej oraz na wniosek Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP wybrała do składu Rady phm. Piotra Walburga.

Dyskusja na temat projektów dotyczących składki członkowskiej była długa i wnikliwa. Komisja ekonomiczna RN po analizie ankiet otrzymanych z hufców nie zarekomendowała żadnego z trzech przedstawionych projektów (dwa złożyła Główna Kwatera ZHP, trzeci – wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha). Proponowała pozostawienie na rok 2012 dotychczasowych uregulowań, motywując swą decyzję koniecznością dalszej pracy nad całym systemem składkowym. Część członków Rady, jak również przedstawiciele Głównej Kwatery, przedstawiali argumenty za podwyższeniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Dyskutowano również o sposobach naliczania i dystrybucji składki. Poszczególne rozwiązania cząstkowe poddawano pod glosowanie.

W rezultacie Rada Naczelna przyjęła uchwałę nr 52/XXXVI w sprawie podstawowej składki członkowskiej, której najważniejszym postanowieniem jest podniesienie składki rocznej do 48 zł, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu jej naliczania – według stanu liczebnego na dzień 31 grudnia. Komisja ekonomiczna będzie nadal pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi składek oraz finansowania organizacji.

Następnie po prezentacji dokonanej przez skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego, który omówił poszczególne części planowanego budżetu Głównej Kwatery, Rada podjęła uchwałę nr 53/XXXVI w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012.

Zebranie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i odśpiewaniem w kręgu „Bratniego Słowa”.

hm. Halina Jankowska
sekretarz Rady Naczelnej ZHP

źródło: www.zhp.pl

« poprzedni wpis

Życzenia Świąteczne