Konkurs graficzny na kartkę świąteczną

Autor: szpula dnia 2 grudnia 2013 w kategorii Konkurs, Brak komentarzy


1. Konkurs jest skierowany do wszystkich członków ZHP Hufca Starachowice, niezależnie od wieku, przydziału służbowego, stopnia czy funkcji. Autorami kartek mogą być również zastępy i drużyny.

2. Cele konkursu:
a. Motywowanie do działalności artystycznej, rozwoju umiejętności manualnych jak i cyfrowych.
b. Promocja tradycji świątecznych, jakimi są wysyłane życzenia na Boże Narodzenie.

3. Konkurs trwa od 2 do 15 grudnia 2013 roku.

4. Uczestnicy konkursu przesyłają prace plastyczne, graficzne lub fotograficzne przedstawiające kartki pocztowe na Święta Bożego Narodzenia. Tematyka kartek powinna być ściśle związana z działalnością harcerską. Polecamy również by w pracach znajdowały się motywy promujące Hufiec, lub Wasze środowisko. Prace zgłaszać można wyłącznie w wersji cyfrowej (obrazki trójwymiarowe można sfotografować). Orientacja pozioma. Dozwolone formaty pliku: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PSD, CDR. Maksymalny rozmiar pliku: 5MB. Sugerowana rozdzielczość dłuższego boku zdjęcia: 2624 pikseli.

5. Prace należy przesyłać na adresy e-mail: starachowice@zhp.pl do 15 grudniaa 2013 roku, w treści maila podając swoje dane korespondencyjne oraz pełną nazwę jednostki harcerskiej.

6. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz oświadczeniem, że autor pracy „ma wszelkie prawa do korzystania ze zdjęcia oraz, że zdjęcie nie zawiera treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści wulgarnych lub obraźliwych.”

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 grudnia na stronie www.starachowice.zhp.pl. Laureat konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie drogą elektroniczną.

8. Nagrody:
Karta pamięci SD + czytnik kart
Zwycięska kartka zostanie wykorzystana na stronie Hufca i fanpage
Laureat zostanie zaproszony do współpracy z Zespołem Promocji Hufca

« poprzedni wpis

Zbiórka W Lubieni

Piątek 6 grudnia 2013 godz. 17.30 zbiórka w Lubieni