Zjazd Hufca

Autor: szpula dnia 29 listopada 2015 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


W dniu 28 listopada w sali Olimpia odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Starachowice. W podniosłej i uroczystej atmosferze Zjazd rozpoczęła komendantka hufca hm. Małgorzata Ślaska witając wszystkich obecnych delegatów oraz zaproszonych gości: pełnomocnika Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP druhnę Joannę Pawłowską, Panią Beatę Dudę – Sekretarza Miasta Starachowice oraz Mirosława Kusztala z KPP w Starachowicach. Harcerze podziękowali władzom miasta i służbom mundurowych za wsparcie i pomoc jakiej im udzielają. Druhna komendantka podziękowała też wszystkim tym, którym nie jest obcy los Hufca Starachowice i wspierają go w różny sposób. Szczególne słowa skierowała do Odlewni Polskich S.A i Pana Prezesa Zbigniewa Rondudy dziękując za nieocenioną pomoc przy remoncie budynku hufca.

Pani Beata Duda w swoim wystąpieniu podziękowała Starachowickiemu hufcowi za to, że harcerze zawsze służą pomocą i zawsze można na nich liczyć w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez miasto oraz za wysiłek jaki wszyscy instruktorzy wkładają w wychowanie młodego pokolenia Polaków. Zapewniła tez w imieniu Prezydenta Miasta Pana Marka Materka , że nadal będą wspierać harcerzy w ich przedsięwzięciach.

Pan Mirosław Kusztal w imieniu Pana Komendanta Sławomira Sędybyła również podziękował harcerzom za wsparcie jakiego udzielają służbom mundurowym w bardzo wielu akcjach i zadaniach realizowanych przez policję. Szczególnie słowa skierował do Harcerskiej Grupy Ratowniczej i Harcerskiej Służby Porządku Publicznego.

Zjazd podsumował 4 lata kadencji władz hufca, głosował nad udzieleniem absolutorium ustępującej komendzie hufca, przyjął program rozwoju hufca na lata 2015-2019 i wybrał nowe władze hufca.

Ponownie na funkcję komendantki hufca wybrana została harcmistrzyni Małgorzata Ślaska, która zaproponowała komendę hufca w składzie:
hm. Jan Minda – skarbnik hufca
phm. Ilona Traczyk – z-ca komendantki hufca d/s programu i pracy z kadrą
phm. Paweł Szypulski – członek komendy
phm. Mateusz Ślaski – członek komendy
phm. Konrad Ćwik – członek komendy
pwd. Adrian Gorzkowski – członek komendy

Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną Hufca w składzie :
pwd. Paweł Lesiak – przewodniczący
phm. Karolina Bilska – z-ca przewodniczącego
phm Katarzyna Duleba – sekretarz

Gratulacje nowo wybranym władzom hufca złożył komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP hm. Tomasz Rejmer. Podziękował też wszystkim instruktorom hufca za ich pracę w hufcu i realizację wielu wspaniałych przedsięwzięć programowych nie tylko dla starachowickich harcerzy. Podkreślił fakt, że starachowicki hufiec to jeden z najlepszych hufców Chorągwi Kieleckiej otwarty na innych, oraz pomagający w wielu przedsięwzięciach chorągwianych .
No cóż wypada życzyć nowo wybranym władzom hufca realizacji wszystkich działań jakie sobie założyli na kolejne lata.
Poniżej relacja ze Zjazdu zrealizowana przez Harcerskie Kroniki Filmowe.

Kliknij aby obejrzeć galerię zdjęć ze Zjazdu.

Zespól Promocji Hufca