XVIII Harcerska Droga Krzyżowa

Autor: szpula dnia 16 kwietnia 2019 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


12 kwietnia 2019 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubieni seniorzy z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica – Żubry”, harcerze z 82 DH „Kubuś” oraz mieszkańcy Lubieni wzięli udział w Harcerskiej Drodze Krzyżowej. Spotkanie odbywa się corocznie już od 18 lat. Tradycyjnie po Drodze Krzyżowej seniorzy i harcerze spotkali się na pogawędka przy pączku.

Biwak w Lipiu Partyznacka Droga Krzyżowa na Wykusie

Autor: szpula dnia 11 listopada 2017 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


W dniu 27.10.2017 nasza Świetlica Podwórkowa działająca przy ZSP w Lubieni zorganizowała przy współpracy grona pedagogicznego i Dyrekcji SP w Lipiu pani Iwony Flrovs, biwak dla uczniów Szkoły z Lipia oraz członków Świetlicy Podwórkowej z Wielkiej Wsi na czele z Dh Katarzyną Dulębą. Celem biwaku była integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspólna zabawa jako alternatywa do spędzenia czasu, a w drugiej części udział w uroczystościach Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie Młodzież z Lubieni przygotowała mnóstwo ciekawych zabaw pląsów oraz quizów. Biwak po zakwaterowaniu uczestników, rozpoczął się wspólnym Apelem inaugurującym po czym 82DH rozpoczęła wspólne zabawy. Dzieci i młodzież miała wypełniony czas w różnorodny sposób np. : „Harcerskie koło fortuny” czy inne gry integracyjne, krótko mówiąc „nie było czasu się nudzić” Natomiast harcerze z Wielkiej Wsi zaprezentowali się od strony muzycznej. Około północy odbyło się harcerskie przyrzeczenie przy Krzyżu Powstańczym w Lipiu, dla czwórki nowych harcerzy zorganizowane przez 82 DH. Po zakończeniu wszyscy udali się na zasłużony spoczynek. Następnego dnia po wspólnym posiłku oraz posprzątaniu szkoły, wszystkie środowiska autokarem udały się do Wąchocka, a stamtąd na Wykus gdzie o godz. 11.00 odbyła się Partyzancka Droga Krzyżowa w której wszyscy wzięli udział. Po jej zakończeniu dzieci i młodzież wróciła do domów.

59 Harcerski Rajd Świętokrzyski – fotorelacje

Autor: szpula dnia 15 czerwca 2017 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


Zielona szkoła w Białym Dunajcu

Autor: szpula dnia 11 lipca 2016 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


72 rocznica rozbrojenia niemieckiej straży leśnej, przez oddział partyzancki „Szarego”

Autor: szpula dnia 6 kwietnia 2016 w kategorii Brak kategorii, News, Brak komentarzy


Dzień otwarty

Autor: szpula dnia 6 marca 2016 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


20160303_104549

W czwartek 3 marca 2016r odbył się „Dzień otwarty” harcówki, gdzie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni zobaczyć jak wygląda zbiórka 82 DH „Kubuś”. Nasze przyboczne Klaudia, Natalia i Patrycja razem z Bartoszem i Kajetanem zorganizowali zajęcia dla dzieci ze szkoły w Lubieni, które ochoczo odwiedziły harcówkę na każdej przerwie. Nie obyło się bez ulubionych pląsów i gier będących powodem świetnego humoru wszystkich obecnych. Wspólnie spędzony czas pozwolił przybliżyć nieco czym zajmuj sie „Kubusie”, a następna zbiórka na pewno odbędzie się w nieco większym gronie. 😉

Klaudia Pastuszka

#zdrowyDRUH

Autor: szpula dnia 7 stycznia 2016 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


Regulamin

1. Do wzięcia udziału w rywalizacjach #zdrowyDRUH mają prawo wyłącznie osoby zrzeszone w Hufcu ZHP Starachowice.
2. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca, po zakończeniu rywalizacji, może otrzymać tylko osoba posiadająca aktualnie opłacone składki harcerskie.
3. Rywalizacje trwają od 1 stycznia 2016 do września 2016.
4. Głównym administratorem rywalizacji jest phm. Jacek Ołowiak.
5. Dołączyć do rywalizacji można w każdym momencie jej trwania.

Zasady

1. Aby wziąć udział w rywalizacji – po spełnieniu powyższych warunków – należy posiadać konto w aplikacji Endomondo (https://www.endomondo.com/) oraz zainstalowaną aplikację na telefonie wyposażonym w GPS. Konto na Endomondo musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz muszą być ustawione opcje upubliczniania treningów. (inne techniczne zawiłości mogą być rozstrzygane jedynie przez administratora)
2. Po założeniu konta w Endomondo, dodajemy do znajomych Hufiec ZHP Starachowice (https://www.endomondo.com/profile/21053781).
3. Będąc znajomym Hufca ZHP Starachowice – zostajemy zaproszeni do różnego rodzaju rywalizacji (bieganie, chodzenie, ilość kilometrów, ilość kalorii itd.)
4. Uprawiając aktywność fizyczną, włączamy Endomondo w swoim telefonie i rejestrujemy daną formę aktywności.
5. Dopuszczone do rywalizacji są jedynie treningi rejestrowane przez GPS – te dodawane ręcznie nie będą się liczyć.
6. Należy czytać uważnie opis rywalizacji – mogą tam być podane szczegóły dotyczące np. minimalnego czasu trwania lub minimalnego dystansu (np. trening się liczy dopiero od 5km lub np. 30 minut)
7. Ruszamy się sprzed telewizora/komputera/ z kanapy, włączamy telefony i wygrywamy nagrody.
8. Swoje aktywności oznaczamy na Facebooku poprzez umieszczenie tzw hashtag #zdrowyDRUH.
Wszelkie pytania odnośnie działania programu należy kierować na adres: Jacek.Olowiak@gmail.com – chętnie pomogę 🙂

Zakończenie

Czas zadbać o formę, zbudować mięśnie, zrzucić tłuszcz, wzmocnić serce – szkoda czasu na pisanie kolejnych linijek tekstu – do dzieła!

Zjazd Hufca

Autor: szpula dnia 29 listopada 2015 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


W dniu 28 listopada w sali Olimpia odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Starachowice. W podniosłej i uroczystej atmosferze Zjazd rozpoczęła komendantka hufca hm. Małgorzata Ślaska witając wszystkich obecnych delegatów oraz zaproszonych gości: pełnomocnika Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP druhnę Joannę Pawłowską, Panią Beatę Dudę – Sekretarza Miasta Starachowice oraz Mirosława Kusztala z KPP w Starachowicach. Harcerze podziękowali władzom miasta i służbom mundurowych za wsparcie i pomoc jakiej im udzielają. Druhna komendantka podziękowała też wszystkim tym, którym nie jest obcy los Hufca Starachowice i wspierają go w różny sposób. Szczególne słowa skierowała do Odlewni Polskich S.A i Pana Prezesa Zbigniewa Rondudy dziękując za nieocenioną pomoc przy remoncie budynku hufca.

Pani Beata Duda w swoim wystąpieniu podziękowała Starachowickiemu hufcowi za to, że harcerze zawsze służą pomocą i zawsze można na nich liczyć w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez miasto oraz za wysiłek jaki wszyscy instruktorzy wkładają w wychowanie młodego pokolenia Polaków. Zapewniła tez w imieniu Prezydenta Miasta Pana Marka Materka , że nadal będą wspierać harcerzy w ich przedsięwzięciach.

Pan Mirosław Kusztal w imieniu Pana Komendanta Sławomira Sędybyła również podziękował harcerzom za wsparcie jakiego udzielają służbom mundurowym w bardzo wielu akcjach i zadaniach realizowanych przez policję. Szczególnie słowa skierował do Harcerskiej Grupy Ratowniczej i Harcerskiej Służby Porządku Publicznego.

Zjazd podsumował 4 lata kadencji władz hufca, głosował nad udzieleniem absolutorium ustępującej komendzie hufca, przyjął program rozwoju hufca na lata 2015-2019 i wybrał nowe władze hufca.

Ponownie na funkcję komendantki hufca wybrana została harcmistrzyni Małgorzata Ślaska, która zaproponowała komendę hufca w składzie:
hm. Jan Minda – skarbnik hufca
phm. Ilona Traczyk – z-ca komendantki hufca d/s programu i pracy z kadrą
phm. Paweł Szypulski – członek komendy
phm. Mateusz Ślaski – członek komendy
phm. Konrad Ćwik – członek komendy
pwd. Adrian Gorzkowski – członek komendy

Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną Hufca w składzie :
pwd. Paweł Lesiak – przewodniczący
phm. Karolina Bilska – z-ca przewodniczącego
phm Katarzyna Duleba – sekretarz

Gratulacje nowo wybranym władzom hufca złożył komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP hm. Tomasz Rejmer. Podziękował też wszystkim instruktorom hufca za ich pracę w hufcu i realizację wielu wspaniałych przedsięwzięć programowych nie tylko dla starachowickich harcerzy. Podkreślił fakt, że starachowicki hufiec to jeden z najlepszych hufców Chorągwi Kieleckiej otwarty na innych, oraz pomagający w wielu przedsięwzięciach chorągwianych .
No cóż wypada życzyć nowo wybranym władzom hufca realizacji wszystkich działań jakie sobie założyli na kolejne lata.
Poniżej relacja ze Zjazdu zrealizowana przez Harcerskie Kroniki Filmowe.

Kliknij aby obejrzeć galerię zdjęć ze Zjazdu.

Zespól Promocji Hufca

XXX Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”

Autor: szpula dnia 12 października 2015 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


Druhny i Druhowie!

Już po raz 30-ty XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte zaprasza na szlaki naszego rajdu…

Przez te prawie 30 lat staraliśmy się przybliżyć Wam historię i dzieje współczesne partyzantów od „Jędrusia”. Razem z nami tą historię przypominają Wam żyjący bohaterowie tamtych lat. Przemierzają szlaki naszej pięknej świętokrzyskiej ziemi razem z nami, ucząc patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Co roku spotykamy się pod mogiłą w lesie tychowskim, próbujemy wspaniałą harcerską grochówkę, wspominamy i opowiadamy o tym co wydarzyło się w naszych harcerskich środowiskach w ciągu ostatniego roku pracy. Rajd to szczególny, bo jubileuszowy.

Zaśpiewajcie razem z nami:
…”Z Jędrusiami są harcerze znów przy sobie blisko, zaraz wszyscy usiądziemy zacznie się ognisko…

Regulamin do pobrania:
Wersja .docx
Wersja .pdf

Więcej na stronie: http://jedrusiowy.starachowice.zhp.pl/

Harcerski Start

Autor: szpula dnia 20 września 2015 w kategorii Brak kategorii, Brak komentarzy


ZHP Komenda Hufca w Starachowicach,
serdecznie zaprasza
wszystkie środowiska Hufca
w dniu 26 września 2015 r.
na rozpoczęcie roku harcerskiego

Zbiórka środowisk, godz. 13.50 (róg ulic Spacerowej i Świętej Barbary)
14.00 Apel przy budynku Hufca

27 września 2015 r. obchodzimy 76 rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Z tej okazji po skończonym Apelu środowiska udadzą się z przygotowanymi przez siebie wiązankami polnych kwiatów i zniczami do wskazanych miejsc pamięci narodowej.